RS-virus och förkylningar

Cecilia Carlson
Legitimerad BVC-sköterska

RS-virus är en förkortning för respiratoriskt syncytievirus. Viruset orsakar en infektion som hos de allra flesta ger vanliga förkylningssymtom. Hos små barn kan viruset orsaka svåra andningsbesvär, därför pratas det mest om barn och RS-virus. Hos de flesta äldre barn och vuxna ser man oftast ingen skillnad från en vanlig förkylning.

Smittas med RS

Viruset smittar lätt och sprids mest bland små barn. De flesta barn har någon gång under sina två första levnadsår varit smittade. Smittan sprids via direktkontakt eller indirekt, det vill säga via ett föremål som en smittad person varit i kontakt med. Viruset kan överleva i flera timmar på hårda ytor.

Symtom

Symtomen börjar som en vanlig förkylning med snuva, feber och hosta med segt slem, man kan också få irriterade och röda ögon. Det lilla barnet kan uppvisa förvärrade symtom såsom snabb andning, pipande väsande andning, andningsuppehåll och försämrat allmäntillstånd. Det sega slemmet kan också göra det besvärligt att andas och ge en jobbig nästäppa som i sin tur kan leda till svårigheter att äta. Då behöver man söka akut vård.

Att göra hemma

Vid lättare besvär kan man lindra förkylningen genom att:

  • Använda näsdroppar med koksaltlösning för att underlätta barnets andning, speciellt innan mat eller sovtid. Nässug kan man använda för att suga ur det sega slemmet i näsan, det underlättar om man innan gett näsdroppar med koksaltlösning.
  • Höja huvudändan på sängen med till exempel kuddar under madrassen. Det kan underlätta andningen för barnet då svullnaden i näsan kan minska om barnet ligger med huvudet högt.
  • Ge mat och dryck oftare då barnet är tröttare och inte orkar äta så mycket varje gång.
  • Om barnet mår dåligt av feber kan man ge febernedsättande medicin. Om barnet är under 6 månader, kontakta din BVC, vårdcentral eller 1177 innan.

Genom att tvätta händerna ofta, undvika förkylda människor och stora folkmassor minskar man risken att smittas med RS.

Råd vid förkylningar

Det tåls att upprepas, tvätta händerna med tvål och vatten. Det gäller såklart både dig som förälder och ditt barn. Viktigt innan och efter måltiden. Använd engångspapper när man ska torka händerna och snyta sig. Förkylning smittar lätt och barn som är på förskola drabbas oftast mer då man är nära andra och har mycket kroppskontakt.

Lär ditt barn att hosta och nysa i armvecket. Virus smittar oftast via droppsmitta och kan överföras när barnen nyser, hostar eller när de till exempel håller varandra i handen eller leker nära. Viruset kan även sitta på leksaker och handtag.

Utomhuslek. Smittan sprids mycket lättare inomhus, så lek ute. Det är även bra för nattsömnen och påfyllnad av D-vitamin. När barnet är feberfri och orkar vara en hel dag på förskolan är det okej att återvända. Även om snuva och hosta kvarstår är det bra att vara utomhus.

Virus kan inte botas men lindras. Barn ska stanna hemma om de har feber och inte orkar gå till förskolan. Allmäntillståndet får bestämma. Barn klarar feber oftast väldigt bra men tänk på vätskeintaget. Extra vatten vid feber behövs. Febernedsättande behövs i regel inte om barnet är piggt och kan dricka/äta bra. Är ditt barn under 3 månader och har feber, kontakta sjukvården eller din BVC. Vid nästäppa kan koksaltlösning hjälpa och avsvällande nässpray för korttidsbehandling som finns för barn över 1 år. Är ditt barn under ett år och har svår nästäppa, ring o prata med ditt BVC eller sjukvården.

Kontakta din BVC eller vårdcentral om ditt barn har feber i mer än fyra dagar eller om allmäntillståndet är försämrat så barnet har svårt att äta och dricka. Små bebisar som inte kan amma eller dricka ur flaska på grund av nästäppa behöver också hjälp. Det är viktigt att hålla koll på vätskeintaget och om barnet kissar normalt. Om barnet har andningsbesvär behöver man söka akutvård.

Info: Barn är ofta förkylda och det är helt normalt. De första åren i ett barns liv kan bestå av mellan 10–15 förkylningar/år. De flesta förkylningar är virusförkylningar som går över av sig självt och man behöver inte söka vård. Barn ska träffa andra personer och leka med kompisar. Dock bör man vara försiktig med spädbarn som är mer känsliga, speciellt under de första månaderna. Välj utflykter med sunt förnuft. En tur till shoppingcentret kan man spara tills bebisen är större eller välj en tid då det inte är så mycket folk, speciellt under vintermånaderna.